May 13, 2024

Cənubi Qafqazda müstəqilliyin qazanılmasından sonra Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan hər biri müxtəlif xarici siyasət xətti yeritməyə başladı. Bölgədə strateji güc olan Rusiyanın təsiri qalsa
05/13/2024

Digər yazılar